Business Intelligence

Makluamat Perniagaan

Integriti mengumpulkan maklumat yang relevan untuk membantu dalam proses membuat keputusan dalam perniagaan berkaitan dengan pelaburan, kemasukan dan pengembangan pasaran, dan strategi perdagangan.

Usaha Wajar Pasaran

Usaha Wajar pasaran melibatkan pengumpulan data dari pakar industri, pesaing, pelanggan, dan kadang-kadang pembekal dan pihak ketiga yang lain. Ini membantu perniagaan dalam membuat keputusan mengenai pengambilalihan syarikat yang beroperasi di pasaran tertentu atau pelaburan dalam persekitaran pasaran tertentu yang sedang dikaji.

Maklumat Persaingan

Usaha Wajar pasaran melibatkan pengumpulan data dari pakar industri, pesaing, pelanggan, dan kadang-kadang pembekal dan pihak ketiga yang lain. Ini membantu perniagaan dalam membuat keputusan mengenai pengambilalihan syarikat yang beroperasi di pasaran tertentu atau pelaburan dalam persekitaran pasaran tertentu yang sedang dikaji.

Maklumat Pasaran

Maklumat pasaran memberikan maklumat yang relevan dengan pasaran syarikat – trend, pesaing dan pelanggan (sedia ada, hilang dan disasarkan) pemantauan, dikumpulkan dan dianalisis secara khusus untuk tujuan pengambilan keputusan yang tepat dan yakin dalam menentukan strategi dalam bidang seperti peluang pasar, penembusan pasaran strategi, dan pengembangan pasaran.

Mencari maklumat lain?