Corporate Liabilities in Singapore

Liabiliti korporat di Singapura

Tanggungjawab syarikat atas tindakan jenayah telah diakui dalam Akta Syarikat Singapura. Akta Syarikat adalah undang-undang di Singapura yang mengatur perilaku dan kewajiban syarikat. Undang-undang ini pertama kali digubal pada tahun 1967 dan terakhir dipinda pada 31 Mac 2017. Skop tingkah laku yang diatur dalam Akta tersebut meliputi:

 • Pemerbadanan dan kuasa syarikat
 • Peraturan saham, debentur, dan caj
 • Tugas yang dimiliki oleh pegawai syarikat
 • Pengurusan dan pentadbiran syarikat
 • Peraturan akaun dan audit
 • Operasi skema pengaturan, pembinaan semula, dan penggabungan
 • Peranan penerima dan pengurus
 • Operasi pengurusan kehakiman
 • Peruntukan penggulungan (baik secara sukarela dan tidak sukarela)
 • Peruntukan kesalahan jenayah korporat

Kesalahan Jenayah / Pentadbiran

Agar syarikat melakukan kesalahan sebagai ‘syarikat’, syarat berikut mesti dipenuhi:

 • Kesalahan itu boleh dihukum dengan denda dan bukan di mana hanya hukuman penjara
 • Kesalahan itu bukan kesalahan yang hanya boleh dilakukan oleh orang semula jadi (iaitu rogol)

Contoh kesalahan yang mungkin dihadapi oleh perniagaan dan dikenakan:

 • Kesalahan pengubahan wang haram dan pembiayaan pengganas
 • Pengelakan cukai
 • Rasuah dan rasuah
 • Penipuan
 • Pelanggaran kawalan eksport
 • Kesalahan persekitaran
 • Kesalahan kesihatan dan keselamatan

Mencari maklumat lain?