Corporate Liability for Corruption in Indonesia

Tanggungjawab Korporat untuk Rasuah di Indonesia

Tanggungjawab jenayah korporat diakui oleh undang-undang tertentu, terutama Undang-Undang Anti-Korupsi dan Undang-undang Anti Pencucian Wang, yang memberikan garis panduan yang jelas tentang kapan syarikat mungkin bertanggung jawab atas tindakan jenayah:

Undang-undang Anti-rasuah

Undang-Undang No. 20/2001 tentang Penghapusan Tindakan Korupsi Korupsi (Undang-Undang Anti-Korupsi) dapat membuat perusahaan bertanggung jawab atas tindak pidana korupsi. Pasal 20 Undang-Undang Anti-korupsi menetapkan bahwa perusahaan dapat bertanggung jawab atas korupsi jika tindakan tersebut dilakukan oleh orang-orang yang, berdasarkan perjanjian kerja atau hubungan lain, bertindak dalam hubungannya dengan perusahaan. Syarikat yang didapati bersalah melakukan perbuatan rasuah mungkin diminta membayar denda maksimum sama dengan denda maksimum bagi seseorang individu ditambah satu pertiga tambahan di atas denda tersebut. Di samping itu, setiap anggota pengurusan boleh dipertanggungjawabkan atas kesalahan jenayah rasuah yang dilakukan oleh syarikat tersebut.

Undang-undang Anti Pengubahan Wang Haram

Undang-undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pembasmian Pencucian Wang (Undang-undang Anti Pencucian Wang) memberikan kriteria yang lebih deskriptif dalam menentukan tanggungjawab syarikat. Pasal 6 (2) UU Anti Pencucian Uang menetapkan bahwa perusahaan dapat bertanggung jawab atas pencucian uang jika kejahatan yang dilakukan memenuhi kriteria berikut:

  • Kesalahan itu dilakukan atau diarahkan oleh pegawai pengurusan syarikat.
  • Kesalahan itu dilakukan untuk mencapai tujuan perniagaan syarikat.
  • Kesalahan itu dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pengajar.
  • Kesalahan itu dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan syarikat.

Di samping itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden No. 13/2018 mengenai Penerapan Prinsip Memperkenalkan Kepemilikan Bermanfaat Perbadanan Dalam Kerangka Pencegahan dan Pembasmian Kriminal Pencucian Wang dan Akta Kriminal Pembiayaan Keganasan. Peraturan yang berlaku sama untuk perusahaan pelaburan domestik dan asing bertujuan untuk mencegah dan membasmi pencucian wang dan pembiayaan terorisme melalui pengakuan prinsip pemilikan bermanfaat. Dengan demikian, peraturan ini juga berguna untuk mencegah dan membasmi kejahatan pajak, dan dapat digunakan untuk menghilangkan praktik struktur pengaturan penama.

Peraturan Presiden No. 13/2018 mendefinisikan pemilik berfaedah adalah individu yang:

  • mempunyai kuasa untuk melantik dan memecat lembaga pengarah, dewan pesuruhjaya, pentadbir, penyelia atau penasihat perbadanan
  • mempunyai kuasa untuk mempengaruhi dan mengawal syarikat, menerima keuntungan dan / atau mendapat keuntungan daripada syarikat sama ada secara langsung atau tidak langsung
  • adalah pemilik dana atau saham sebenar syarikat. Kriteria pemilik bermanfaat yang lebih spesifik ditetapkan berbeza bergantung pada jenis syarikat

Di bawah peraturan ini, syarikat mesti menilai sendiri, memberikan dan melaporkan kepada pihak berkuasa yang berkaitan dengan maklumat peribadi pemilik syarikat yang berfaedah, disertakan dengan dokumen sokongan. Peraturan tersebut juga mewajibkan syarikat untuk melantik pegawai yang bertanggung jawab menerapkan prinsip mengetahui pemilik manfaat, menyediakan dan mengemas kini data pemilik manfaat, dan secara berkala melaporkan maklumat tersebut kepada pihak berwajib.

Di samping itu, pihak berkuasa juga mempunyai kuasa untuk menentukan pemilik benefisial selain yang dilaporkan oleh syarikat. Dasar penentuan dapat diambil dari hasil audit yang dilakukan oleh pihak berwajib, informasi yang diberikan oleh institusi pemerintah, pangkalan data yang dimiliki oleh institusi swasta, laporan dari profesi tertentu, dan juga sumber lain yang dapat dipercayai.

Peraturan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung Indonesia pada akhir tahun 2016 mengeluarkan Peraturan No. 13/2016 tentang Prosedur Menangani Kejahatan yang Dilakukan oleh Perusahaan yang menetapkan bahwa suatu perusahaan akan diwakili oleh anggota manajemennya selama penyelidikan dan proses pengadilan berikutnya atas kejahatan korporat . Peraturan tersebut juga menunjukkan bahawa dalam memutuskan hukuman jenayah untuk sebuah syarikat, pengadilan dapat menilai apakah perusahaan:

  • Menguntungkan atau mendapat manfaat daripada tindakan jenayah tersebut, atau sama ada perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan syarikat;
  • Membolehkan perbuatan jenayah tersebut berlaku; dan
  • Gagal mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan / atau meminimumkan dampak dari tindakan kejahatan tersebut, dan juga untuk memastikan kepatuhan perusahaan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku untuk mengelakkan perbuatan jenayah tersebut dilakukan.

Mencari maklumat lain?