Corporate Liability for Corruption in Malaysia

Tanggungjawab Korporat untuk Rasuah di Malaysia

Tanggungjawab korporat di Malaysia secara khusus diatur oleh Seksyen 17A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 (Seksyen 17A Akta SPRM 2009) yang dilaksanakan dengan berkesan sejak 1 Jun 2020. Peruntukan ini membebankan pertanggungjawaban ke atas organisasi komersial kerana rasuah yang dilakukan oleh orang yang berkaitan dengannya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) adalah agensi kerajaan yang mengawasi pelaksanaan peruntukan tersebut.

Menurut ketentuan, orang yang bersangkutan merangkumi pengarah, rakan kongsi dan pekerja organisasi komersial dan orang yang melakukan perkhidmatan untuk dan bagi pihak organisasi komersial. Organisasi komersial yang disabitkan kesalahan boleh dihukum denda tidak kurang dari 10 kali jumlah atau nilai kepuasan, jika boleh bernilai atau RM1 juta (mana yang lebih tinggi) atau penjara selama tempoh tidak melebihi 20 tahun atau kedua-duanya.

Organisasi komersial

Organisasi komersial merangkumi yang berikut:

  • Syarikat yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 2016 dan menjalankan perniagaan di Malaysia atau di tempat lain.
  • Syarikat di mana sahaja diperbadankan dan menjalankan perniagaan atau sebahagian perniagaan di Malaysia.
  • Perkongsian yang didaftarkan di bawah Akta Perkongsian 1961 dan menjalankan perniagaan di Malaysia atau di tempat lain.
  • Perkongsian yang didaftarkan di bawah Akta Perkongsian Liabiliti Terhad 2012 dan menjalankan perniagaan di Malaysia atau di tempat lain.
  • Perkongsian di mana sahaja terbentuk dan menjalankan perniagaan atau sebahagian perniagaan di Malaysia.

Prosedur yang mencukupi

Organisasi komersial dapat mempertahankan diri dengan membuktikan bahawa ia mempunyai prosedur yang cukup yang dirancang untuk mencegah orang yang berkaitan dengannya melakukan perbuatan rasuah. Pejabat Perdana Menteri pada bulan Disember 2018 telah mengeluarkan garis panduan mengenai prosedur yang mencukupi yang merangkumi yang berikut:

  • Komitmen Tingkat Atas: Pengurusan peringkat atasan mesti memastikan bahawa organisasi komersial telah sepenuhnya mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku mengenai anti-rasuah. Pengurusan peringkat atasan mesti mewujudkan, memelihara dan secara berkala mengkaji program pematuhan anti-rasuah dan menyampaikannya dengan pihak dalaman dan luaran. Pengurusan peringkat atasan juga mesti mendorong penggunaan saluran pemberitahuan.
  • Penilaian Risiko: Penilaian risiko komprehensif disarankan untuk dilakukan setiap tiga tahun, dan penilaian berkala dapat dilakukan bila perlu.
  • Langkah-langkah Pengendalian Pengendalian: Sebaiknya kawalan dan tindakan yang tepat disarankan untuk dilaksanakan. Ini merangkumi pelaksanaan uji tuntas dan penggunaan saluran pelaporan seperti saluran Whistleblowing.
  • Kajian Sistematik, Pemantauan dan Penguatkuasaan: Ulasan berkala untuk menilai prestasi, kecekapan dan keberkesanan program anti-rasuah disarankan untuk dilakukan. Bentuk tinjauan boleh berupa audit dalaman atau audit luaran.
  • Latihan dan Komunikasi: Organisasi komersial harus mengembangkan dan menyebarkan sistem anti-rasuah dan sistem pengurusannya kepada pihak dalaman dan luaran. Ia harus tersedia untuk orang ramai dan disampaikan dengan tepat kepada semua personel dan rakan perniagaan.

Mencari maklumat lain?