Individual Due Diligence

Usaha Wajar Individu

Integriti memberikan penilaian mengenai kepatuhan subjek terhadap tanggungjawab undang-undang, sosial, dan etika serta standard perniagaan lain.

Usaha Wajar Pelanggan

Usaha Wajar Pelanggan juga dikenali sebagai Know Your Customer (KYC) untuk mendapatkan maklumat mengenai pelanggan (maklumat peribadi dan dokumen bukti) yang akan membolehkan sesebuah organisasi untuk menilai sejauh mana pelanggan mendedahkan kepada pelbagai risiko. Risiko ini termasuk pencucian wang haram, pembiayaan keganasan, dan orang yang terdedah secara politik (PEP). Ketiadaan atau ketidakcukupan piawaian KYC dapat menyebabkan sesebuah organisasi menghadapi risiko serius berkaitan dengan reputasi, operasi, dan risiko undang-undang.

Usaha Wajar Pekerja

Kenali Pekerja Anda juga dikenali sebagai Penyaringan Latar Belakang Pekerjaan menyediakan maklumat menyeluruh mengenai calon pekerja yang bertujuan untuk mengesahkan kesahihan tuntutannya dan menghalang syarikat / organisasi daripada pengambilan pekerja yang tidak baik. Pasukan saringan kami boleh bertanya mengenai identiti peribadi, tauliah, maklumat kewangan, integriti, dan juga ujian kesihatan & dadah calon.

Mencari maklumat lain?